Fast Service Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. niniejszym przeprasza Panią Ilonę Przetacznik - radcę prawnego, za naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności wizerunku, polegające na tym, że w opublikowanym poście z dnia 29 grudnia 2020 r. zamieszczonego na należącym do Fast Service Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Sochaczewie profilu na portalu Instagram (nazwa profilu: fast_service_gr), zamieszczony został Jej wizerunek, tj. fotografia przedstawiająca jej osobę, sugerując odbiorcom wskazanego posta, że Pani Ilona Przetacznik reklamuje i promuje swoją osobą oraz sprawowanym zawodem zaufania publicznego Fast Service Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., co jest informacją nieprawdziwą
Archive

Warehouse Worker

TESCO WARSAW
14.7 PLN/hour
(gross)
The vacancy is currently not relevant

All current vacancies are in the section Vacancy

VACANCY NO 29

Duties

 • putting the goods on the shelves in the shop
 • keeping the workplace tidy
 • working in the hot hall

Required Qualifications

 • Sanepid book
 • Diligence and discipline
 • Responsibility and the ability to work in a team

Remuneration

 • 14.7 PLN/hour (gross)

Work Schedule

 • 10 hours daily
 • 220 hours monthly

Accomodation

 • Accommodation cost 430 PLN/month
 • rooms for 4 people, kitchen, bathroom

Other Information

 • surcharge for accommodation
 • surcharge for transport
 • declaration on the employer's side
 • additional payment for accommodation
 • medical examinations on the employer's side
 • working clothes on the employer's side
 • free transport
 • possibility of making a (Provincial) work PERMIT in order to open an annual visa
 • possibility of obtaining a residence card
 • the person declares work for the entire period visa, in the event of termination of the contract, reimbursement of costs in the amount of PLN 500
 • possibility of departure 7 days before the end of the visa

Photos of one of the locations in the city