Інформаційний запис

Інформаційний запис

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC 2016/679 (далі: GDPR), повідомляємо, що:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Fast Service sp.z o.o. зі штаб-квартирою по вул. Кшенчя Жімовіта 3 96-500 Сохачев (далі: Адміністратор). Контакт з Адміністратором: тел. 46 8806500, ел. пошта: daneosobowe@fast-service.com.pl

 1. Для забезпечення належного захисту персональних даних, що обробляються, Адміністратор призначив Спеціаліста із захисту даних (далі: СЗД). Цю роль виконує пані Юстина Ритель-Куц. У разі відсутності функції СЗД виконує його заступник – пан Тадеуш Завістовський. З питань захисту персональних даних можна звернутися до СЗД :

  1. Традиційне листування: за адресою Адміністратора, вказаною в пункті 1

  2. Електронне листування за адресою: iod@fast-service.com.pl

 1. Ваші особисті дані обробляються для наступних цілей:

  1. з метою набору, серед іншого:

   • відповідно до ст. 6 абзац 1.Підпункту . c) GDPR у зв’язку зі ст. 22 1 § 1 КЗпП, статті 2 і 3 Закону від 15 червня 2012 р. про наслідки доручення виконання робіт іноземцям, які нелегально/з порушенням правил проживають на території Республіки Польща ;

   • на підставі вираженої згоди (стаття 6 (1) (a) GDPR) у разі надання ваших персональних даних за межами обсягу даних, визначених положеннями закону;

   • на підставі вираженої згоди (стаття 6 (1) (a) GDPR або ст. 9 абзац 1.a) GDPR) для цілей майбутнього працевлаштування;

  1. сприяти легалізації перебування та роботи тимчасових працівників

   • відповідно до ст. 6 (1) (а) c) GDPR у зв’язку з абз. 7 абзац 1. точка 4 Постанови Міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 7 грудня 2017 року про видачу дозволу на працевлаштування іноземця та внесення до реєстру декларацій декларації про доручення роботи іноземцю

  1. з метою виконання укладеного договору

   • відповідно до статті 6 (1). b) GDPR

  1. з метою забезпечення безпеки майна та осіб, які перебувають на території Адміністратора, шляхом використання засобів відеоспостереження

   • відповідно до ст. 6 абзац 1.f) GDPR

  1. у маркетингових цілях

   • на основі вашої згоди (стаття 6 (1) (a) GDPR)

 1. Ваші персональні дані можуть бути передані уповноваженим організаціям, якщо цього вимагає закон (наприклад, на вимогу державних органів або у випадку захисту прав у суді). Ваші персональні дані будуть оброблятися в необхідному обсязі, залежно від досягнення цілей, суб’єктами, що надають послуги Адміністратору, зокрема: IT, хостинг, електронні комунікації, банківські, фінансові та бухгалтерські, субпідрядники та компанії групи Fast Service Capital.

 1. Ваші персональні дані будуть збережені

  1. У випадку персональних даних, які обробляються для працевлаштування :

   • на час прийому на роботу до 3 місяців після його закінчення;

   • протягом 3 років або до моменту відкликання згоди, якщо ви дали згоду на використання персональних даних для цілей майбутнього найму

  2. сприяти легалізації перебування та роботи тимчасових працівників

   • 10 або 50 років відповідно до положень КЗпП;

  3. у разі виконання укладених договорів:

   • до його дії або після його закінчення, але не довше, ніж це дозволено чинним законодавством, наприклад, у зв’язку з поданням претензій, урегулюванням, розглядом скарг тощо.

  4. у разі відеоспостереження:

   • протягом 7 днів або до остаточного завершення провадження, в якому записи є доказами.
 1. Надання вами ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для досягнення вищезазначених цілей.

 1. Якщо підставою для обробки персональних даних є згода, вона є добровільною та її можна відкликати в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання. Ви можете відмовитися від своєї згоди, звернувшись до нашого УЗД (пункт 2 цього пункту).

 1. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних Адміністратором ви маєте право:

   • Право на доступ до даних

   • Право на виправлення ваших персональних даних

   • Право на видалення персональних даних

   • Право на передачу персональних даних

   • Право відкликати згоду на персональні дані

   • Право подати скаргу до наглядового органу, тобто Управління захисту персональних даних, якщо ви вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення про захист персональних даних.

 1. Ваші персональні дані можуть бути передані в треті країни.

 1. Ваші дані не підлягають автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання.