Outsourcing –
dlaczego my?

Outsourcing pracowniczy w naszej ofercie ma na celu całkowite przejęcie wszystkich zadan administracyjnych związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników w Twojej firmie.

Nasza oferta

Co zyskujesz jako klient Fast Service?

Optymalizujemy koszty

Redukujemy Twoją odpowiedzialność – przejmujemy wszystkie kwestie formalne

Minimalizujemy ryzyko pracownicze – zapewniamy bezpieczeństwo prawne i organizujemy zatrudnienie pracowników

Jeśli jako pracodawca chcesz:

Zoptymalizować koszty

Utrzymać przewidywaną liczbę etatów

Udoskonalić procesy kadrowo-płacowe

Zachować absolutną poufność danych, zaufaj naszym specjalistom. Skutecznie realizujemy oczekiwania pracodawców

Oferujemy

Przejęcie procesu logistycznego lub/i produkcyjnego

Analiza procesów

Budowa pełnej struktury pracowniczej – kierownik projektu, liderzy zmian oraz pracownicy podstawowi

Nadzór procesów

Udoskonalanie jakości

Pełne rozliczenie procesów

Analiza i raportowanie