09 lutego 2021 144
Wyliczenie netto za pomocą kalkulatora

Wysokość wynagrodzenia netto, czyli kwota do ręki zależy od wielu czynników, jakie wpływają na jego wyliczenie. Podstawowym z nich jest to, jaka to będzie umowa:

– umowa o pracę,

– zlecenie

– zlecenie ryczałtowe w przypadku nierezydentów,

– dzieło.

 

Kiedy już wiemy,  z jaką mamy do czynienia umową musimy również zdawać sobie z tego sprawę, jakich koniecznych  potrąceń należy dokonać z powyższych umów lub z jakich mogą skorzystać zwolnień, czyli:

–  czy należy potrącić od  nich składki na ubezpieczenie społeczne ZUS ( składkę emerytalną, rentową, chorobową – obowiązkową lub dobrowolną   oraz zdrowotną)?

–  czy i w jakich sytuacjach  w/w naliczenia mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych?

–  czy decydujemy się na podleganie do PPK, ponieważ z tego tytułu będziemy mieć pomniejszone wynagrodzenie netto o samą kwotę składek na PPK, jak również podatek od części, która pochodzi od pracodawcy?

 

Poniżej przedstawiamy Państwu  schematy podlegania lub nie pod ubezpieczenia społeczne oraz kwestie związane z potrącaniem lub nie potrącaniem podatku oraz możliwość przeliczenia sobie wynagrodzenia brutto a będzie to możliwe przy wyborze odpowiedniego kalkulatora, dzięki którego zastosowaniu uzyskają Państwo wynagrodzenie netto.

 

 

 

 

  1. Umowa o pracę – wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę podlegają pod ubezpieczenie w ZUS i potrącane mają wszystkie składki ZUS oraz podatek. Z potrącenia podatku zwolnione są wszystkie osoby do ukończenia 26roku życia.

 

– chcąc wyliczyć wynagrodzenie netto w powyższym przypadku istnieją 2 możliwości, wyliczenie  z podatkiem lub bez i mamy możliwość wyboru jednego z  dwóch  kalkulatorów:

 

  1. Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

  1. Kalkulator wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.

 

 

  1. Umowa zlecenie zawarta ze studentami oraz uczniami – studenci oraz uczniowie do 26 roku życia nie są objęci ubezpieczeniem ZUS i z tego tytułu nie mają potrącanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz dodatkowo do 26 roku nie mają potrącanego podatku.

( Warunkiem powyższego naliczenia jest nauka na polskich uczelniach oraz dostarczenie do firmy stosownych zaświadczeń.)

– chcąc wyliczyć wynagrodzenie netto w powyższym przypadku istnieją 2 możliwości, wyliczenie  z podatkiem lub bez i mamy możliwość wyboru jednego z  dwóch  kalkulatorów:

 

  1. Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki) – wybierając opcję bez ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

 

 

 

  1. Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia – pobór zaliczki)

Kalkulator płac (umowa zlecenia zawarta z osobą do 26 roku życia – pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto. Ma zastosowanie do przychodów z umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.