Горячая

Lider Zmiany

XPO ОСЛА

ВАКАНСИЯ №. 823

 

Zadania:
Głównym celem w/w stanowiska jest zapewnienie zespołowi operacyjnemu jasnego kierunku operacyjnego, przywództwa i rozwoju, zapewniającego nieprzerwane osiąganie określonych poziomów wydajności w obszarach operacyjnych.

Wymagania:
• Dbanie o dobre imię i prestiż klienta
• Realizacja zleceń w określonych terminach
• Zarzadzanie zespołem i budowanie zespołów
• Weryfikacja poziomu wiedzy i przygotowania nowych pracowników po treningu, opieka w pierwszych dniach pracy
• Zarządzanie czasem pracy podległego zespołu w systemie RCP

• Realizacja zadań operacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji w jednym z obszarów: przyjmowanie towaru, pobieranie towaru, kompletowanie zamówień, pakowanie, obsługa zwrotów
• Wspieranie kierownika przy planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy podległego zespołu pracowników oraz sprawowanie bieżącej kontroli nad realizacją powierzonych zadań.
• Koordynacja pracy podległego zespołu.
• Wspieranie kierownika w zapewnieniu ciągłości operacji magazynowych oraz w przestrzeganiu obowiązujących norm i procedur.
• Proponowanie i wdrażanie usprawnień w obszarach magazynowych.
• Ścisła współpraca z kierownikiem danego obszaru oraz raportowanie zgodnie z potrzebami przełożonych.
• Wspieranie zespołu w utrzymaniu kultury bezpieczeństwa, a także w utrzymaniu ładu i czystości w miejscu pracy.
• Zarządzanie wydajnościami w procesie przy udziale wskaźników KPI
• Komunikacja z pozostałymi działami.
• Raportowanie do przełożonego.
• Rozwiązywanie problemów operacyjnych.
• Analizowanie i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w ramach systemu zarządzania jakością.
• Wdrażanie i przestrzeganie zasad i procedur firmy.
• Tworzenie i utrzymywanie pozytywnej kultury i ducha zespołu, zachęcając wszystkich członków zespołu do angażowania się w dzielenie się informacjami o grupie, działach i zespołach.
• Inicjowanie i dostarczanie zmiany, aby poprawić wydajność pod względem kosztów i poziomu usług.
• Nadzór nad każdym etapem realizacji zadań i projektów wyznaczonych zespołowi.
• Zapewnianie prawidłowego wykonania planów budżetowych dla danego obszaru

Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów wewnętrznych firmy.
• Znajomość i przestrzeganie obowiązujących procedur i regulaminów.
• Znajomość i przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
• Znajomość i przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji BHP oraz PPOŻ.
• Znajomość i przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy.
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
• Przewidywanie i ocena sytuacji, która może okazać się niebezpieczna dla innych osób.
• Przewidywanie i ocenianie środowiska pracy przed wykonaniem działania.
• Znajomość i przestrzeganie norm ISO 9001

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i efektywności
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
• Pracę w przyjaznej atmosferze
• Pomoc we wdrożeniu się w nowe obowiązki i miejsce pracy

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszamy do przesłania CV