Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Fast Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Sochaczewie, ul. Janusza Kusocińskiego 5, 96-500 Sochaczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000474812, NIP: 8371814698.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe podane przez formularz „Wyślij CV” przetwarzane są w celu:

realizacji procesu rekrutacji; podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów rekrutacyjnych; przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej także jako „RODO”. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla procesu rekrutacji;

profilowania danych kandydatów – tj. zestawiania podanych przez Ciebie informacji w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu do ofert pracy w celu realizacji usług; przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla procesu rekrutacji.

Twoje dane osobowe podane przez formularz kontaktowy przetwarzane są w celu:

przedstawiania oferty naszych usług drogą telefoniczną lub mailową; przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody.

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione: dostawcom i wykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy podczas ich przetwarzania, tj. np. dostawca usług IT, biuro rachunkowe, a także organom państwa, nadzoru lub organom ścigania. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

prawo do uzyskania dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które przetwarzamy (art. 15 RODO), w tym uzyskania informacji w zakresie: celów przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, w zakresie kryteriów ustalania tego okresu; informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle; informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie;

prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), jeśli stwierdzisz, że dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawdziwe albo niekompletne przysługuje Ci prawo do ich uzupełnienia lub żądania ich sprostowania;

prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), wskazujemy, że w określonych przypadkach masz prawo żądać usunięcia przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (art. 21 RODO).

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że w każdym przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez Ciebie uprzednią zgodę, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@fast-service.com.pl

Pliki cookies

Informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookie i innych technologii śledzenia, aby zapewnić Państwu najlepsze doświadczenie podczas korzystania z naszej strony. Mamy prawo przechowywać i uzyskiwać dostęp do plików cookie na Twoim komputerze wyłącznie za Twoją zgodą. Możesz również wyrazić zgodę dostosowując ustawienia oprogramowania zainstalowanego na swoim komputerze lub dostosowując konfigurację usługi. Możesz także w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze strony. Przede wszystkim zawierają nazwę strony/podstrony internetowej, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych uzyskasz u Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@fast-service.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie.