Gorąca

Specjalista ds. Administracji Magazynowej

XPO OSŁA

OGŁOSZENIE NR 822

 

Zadania:
Celem w/w stanowiska jest zapewnienie obsługi procesów magazynowych, a także współpraca z liderem zespołu, menedżerem operacyjnym zmiany, oraz działem IT i Jakości.

Wymagania:
• Umiejętność pracy w zespole, koordynowanie działań pracowników
• Współpraca z działami wspierającymi
• Współpraca z liderami zespołów oraz menedżerami operacyjnymi zmiany na obszarze
• Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, a także dbanie o porządek w magazynie
• Prawidłowa realizacja procesów, przypisanych do powierzonego stanowiska, zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami
• Poprawność tworzenia zgłoszeń (ticketów)
• Nadzorowanie procesu od strony jakości systemowej
• Monitorowanie i korygowanie błędów oraz anomalii procesowych
• Dbanie o ciągłość i płynność procesów od strony systemowej
• Raportowanie wykrytych niezgodności i zagrożeń
• Wykonywanie innych zadań w zależności od potrzeb, a także poleceń bezpośredniego przełożonego mających związek z zajmowanym stanowiskiem
• Proponowanie usprawnień w swoim obszarze
• Terminowe i rzetelne realizowanie powierzonych zadań
Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów wewnętrznych firmy.

• Znajomość i przestrzeganie obowiązujących procedur i regulaminów
• Znajomość i przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
• Znajomość i przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji BHP oraz PPOŻ
• Znajomość i przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Przewidywanie i ocena sytuacji, która może okazać się niebezpieczna dla innych osób
• Przewidywanie i ocenianie środowiska pracy przed wykonaniem działania
• Znajomość i przestrzeganie normy ISO 9001

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i efektywności
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
• Pracę w przyjaznej atmosferze
• Pomoc we wdrożeniu się w nowe obowiązki i miejsce pracy

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszamy do przesłania CV