Koordynator Operacyjny

EUROCASH STARGARD SZCZECIN

(brutto)

OGŁOSZENIE NR 644

Poszukujemy pracowników do magazynu EuroCash, największej polskiej firmy zajmującej się sprzedażą
hurtową artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholu, wyrobów tytoniowych, a także
wsparciem marketingowym dla niezależnych sklepów w kraju. Szczegółowe informacje o działalności
firmy znajdują się na jej oficjalnej stronie internetowej – https://grupaeurocash.pl/.

Fast Service poszukuje koordynatora w miejscowości Stargard

Wymagania / kompetencje na stanowisku:
• Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy co najmniej rok
• Umiejętności pracy pod presją czasu oraz analitycznego myślenia,
• Ponadprzeciętnych zdolności organizacyjnych i negocjacyjnych,
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
• Umiejętności wyznaczania celów oraz nadzór nad ich realizacją,
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
• Skuteczność i elastyczność w realizacji ustalonych celów,
• Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
• Umiejętność ustalania priorytetów, dbałość o terminowość i jakość wykonywanych zadań,
• Elastyczność, wielozadaniowość, duża inicjatywa w działaniu,
• Skuteczność w działaniach operacyjnych, nastawienie na cel, strategiczne myślenie
• Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej i innych,
• Wytrwałości w realizacji zadań,
• Odporność na stres
• Zdolności przywódcze i organizacyjne
• Przedsiębiorczość oraz kreatywność;
• Zdolności komunikacyjne
• Zaangażowanie i motywacja do ciągłego doskonalenia procesów,
• Nastawienie na realizacje celów w zmieniającym się otoczeniu,
• Umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji mając na uwadze cele organizacji
• Kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów
• Chęć podnoszenia kwalifikacji
• Komunikatywność, skrupulatność oraz punktualność
• Prawa jazdy kat. B;

Obowiązki

 • Gwarantowanie efektywnego planowania, organizowania i realizacji obsługi projektu
 • Wsparcie merytoryczne dla zespołu.
 • Sprawne i efektywne kierowanie/ koordynowanie, organizowanie oraz nadzór nad pracami projektach
 • Efektywne zarządzanie podległym zespołem
 • Zarządzanie kosztami oraz ich optymalizacja
 • Gwarantowanie satysfakcji i spełnienia potrzeb klientów (utrzymywanie stałych kontaktów w kwestiach operacyjnych, rozwiązywanie bieżących problemów, zbieranie informacji o potrzebach, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i usprawnień, itd.) oraz realizacja wymagań wynikających z umów z klientami
 • Bieżący nadzór nad poprawnością operacyjną świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi w FS procedurami, instrukcjami oraz zasadami
 • Bardzo dobra organizacja pracy i wyznaczania priorytetów, systematyczność
 • Orientacja na Klienta, wysokie umiejętności interpersonalne i komunikowania się
 • Optymalizacja procesów w dedykowanych projektach
 • Dbałość o najwyższe standardy obsługi Klienta
 • Standaryzacja i optymalizacja procesów, wdrażanie najlepszych praktyk w podległej strukturze
 • Odpowiedzialność za kreowanie strategii finansowej firmy oraz nadzór nad jej realizacją,
 • Ustalanie wskaźników i monitorowanie efektywności funkcjonowania projektu
 • Inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych oraz inspirowanie nowych form, metod i kierunków działania;
 • Zarządzanie projektami zgodnie z warunkami kontraktów
 • Dbanie o rentowność poszczególnych projektów,
 • Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z Klientami

Wymagane kwalifikacje

Wynagrodzenie

Czas Pracy

 • 10-12 godz. dziennie
 • 180-220 godz. miesięcznie

Zakwaterowanie

 • Koszt zakwaterowania 430 PLN miesięcznie

Pozostałe Informacje

Zdjęcia jednego z lokali w danym mieście